Nejen doma, nebo v kanceláři, ale i při povodni

Používat odvlhčovače vzduchu ale nemusíte jenom v domácnosti. Můžou sloužit i třeba ve vaší kanceláři. Využití profesionálních typů je možné při různých událostech. Jde zejména o havarijní stavy, přírodní katastrofy a podobné případy. Jejich konstrukce je stavěna na mnohem větší výkon a dlouhý provoz. Povodně posledních let naplno prokázaly (bohužel) význam a potřebu těchto přístrojů. Stejné to je třeba při haváriích vodovodního potrubí, vyplavení sklepů přívalovými dešti, nebo jen u provlhnutí domu důsledkem havárie střechy. Rovněž po požáru není jediným problémem zdoutnalá střecha, ale taky provlhčení zbytku stavení vodou použitou při hašení. Užívá se sice často název vysoušeče, ale správnější označení těchto přístrojů je odvlhčovače.

Kdo je připraven, není překvapen

To platí zejména pro organizace, orgány místní samosprávy, firmy, které se nacházejí v potenciálně ohrožených oblastech. Solidární zapůjčení vysoušečů (neboli odvlhčovačů vzduchu) je běžným projevem lidské účasti a pomoci, přesto se však stává, že po katastrofách je nutno stanovit na přístroje pořadník. To je velice nepříjemné v době, kdy jde doslova o dny, protože se například blíží zima a mrazy.